Tworzywa Sztuczne
PZL Mielec

Sekretariat

+48 17 788 4100
info(at)tworzywamielec.pl

Tworzywa Sztuczne PZL Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna

O firmie

Tworzywa Sztuczne PZL Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna dawniej Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych PZL-Mielec Sp. z o.o. (ZPTSz) specjalizuje się w produkcji części i zespołów kompozytowych, tworzywowych  i klejonych dla lotnictwa, kolejnictwa i wyrobów specjalnych.


ZPTSZ został utworzony  w 1994 roku w oparciu o majątek,  kadrę i kilkudziesięcioletnie doświadczenie Wydziału Tworzyw Sztucznych Zakładu Lotniczego WSK PZL Mielec.  Od 1998 roku jest spółką wchodzącą w skład kapitałowej GRUPY ZASADA.

Począwszy od 1998  roku firma sukcesywnie wdrażała i certyfikowała systemy zarządzania jakością wg wymagań ISO 9001 (1998), EASA PART 21 podczęść G (2006), IRIS (2014), AS 9100 (2015) oraz uzyskała certyfikaty kwalifikowanego dostawcy dla wszystkich  swoich Klientów (m.in. Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., WSK „PZL-Świdnik” S.A. (grupa Finmeccanica-AgustaWestland ), Hawker Beechcraft, Spirit AeroSystems, CAV Aerospace, Bombardier Transportation , Pesa Bydgoszcz SA.).

Tworzywa Sztuczne PZL Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna

Atuty Tworzywa Sztuczne PZL Mielec

  • wieloletnie doświadczenie w produkcji części kompozytowych i tworzywowych w procesach technologicznych stosowanych przy produkcji lotniczej i wyrobów specjalnych,

Misja i Wizja Spółki

Misją firmy Tworzywa Sztuczne PZL Mielec  jest ugruntowanie wizerunku uznanego dostawcy wyrobów kompozytowych dla przemysłu lotniczego i kolejowego  oraz dbałość o zadowolenie klienta.   

Tworzywa Sztuczne PZL Mielec swoją misję realizowała będzie poprzez:

  • dostarczanie wyrobów o stabilnej jakości zapewniających satysfakcję z ich nabycia,
  • ciągły rozwój organizacji i zapewnienie jej silnych podstaw ekonomicznych,
  • rozszerzanie współpracy z dotychczasowymi klientami w branży kolejowej i lotniczej oraz pozyskiwanie nowych odbiorców,
  • oferowanie współpracy przy zwiększaniu konkurencyjności wyrobów i tworzenie długotrwałych więzi biznesowych.

 

Ważne: Zapoznaj sie z warunkami sprzedaży towarów od Tworzywa Sztuczne PZL Mielec 

RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Tworzywa Sztuczne PZL Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna ul. Wojska Polskiego 3 , 39-300 Mielec zwana dalej "Tworzywa Sztuczne" lub „Administratorem”.

2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Administrator Danych Osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych Tworzywa Sztuczne w zakresie przygotowania ofert nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, a w tym handlowych i pracowniczych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania negocjacji, rokowań, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.

5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

6. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:

1. dostawcy systemów informatycznych i usług IT;

2. podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;

3. podmiotom świadczącym Administratorowi usługi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony miejsca pracy;

b) inni administratorzy przetwarzający dane we własnym imieniu:

1. podmioty współpracujące z Administratorem przy zarządzaniu IT– w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

2. kontrahenci Tworzyw Sztucznych – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora;

3. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;

4. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;

5. podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne;

c) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

9. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

10. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

Oglądaj film

/templates/default/play.png